Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwca 2024 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Polityka prywatności - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny – Konto w systemie zapisów elektronicznych zapisy-online.media-projekt.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Aktywnego Rozwoju i Edukacji "Futura", z siedzibą w Gajęcki Ług 1/2, 73-108 Kobylanka, KRS 0000399182 (dalej jako: ADO).
  2. Kontakt z ADO jest możliwy: za pomocą e-maila: zon-ado@media-projekt.pl.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu założenia i prowadzenia konta służącego celom rejestracji do zawodów sportowych i innych wydarzeń, do których rejestrację umożliwi system zapisy-online.media-projekt.pl. Pana/Pani dane w postaci np. imienia i nazwiska, roku urodzenia, miejscowości pochodzenia mogą być prezentowane na listach startowych lub wynikach z zawodów sportowych, w których Pan/Pani brał/a udział a zarejestrował/a się za pomocą systemu zapisy-online.media-projekt.pl.
  4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: zon-ado@media-projekt.pl. Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych jest warunkiem umownym niezbędnym do założenia i prowadzenia konta.
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organizatorzy, do których rejestrację umożliwi system zapisy-online.media-projekt.pl. w związku z realizacją wydarzeń sportowych i innych. Zapisywanie do konkretnych wydarzeń jest dobrowolne Pana/Pani dane zostaną przekazane tylko i wyłącznie na Pana/Pani życzenie, czyli zgodę na rejestrację w konkretnym wydarzeniu.
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
  7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zlikwidowania konta, zaś po tym zdarzeniu przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.